1.Thi công sản xuất Mái Kính KĐT Vinhome

2. Thi công vách kính KĐT An Hưng